Forsiden
Forsiden-Trafikkforsikringsavgift til Staten

Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

Regjeringen har vedtatt at dagens årsavgift på motorkjøretøy skal erstattes med en trafikkforsikringsavgift til staten, og at denne skal innkreves av forsikringsselskapene på vegne av staten. Det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften og alle inntektene går til staten. Endringen gjelder fra 1. januar 2018. Årsavgift for 2017 kreves inn av staten i mars 17, som i tidligere år. Du kan lese mer om trafikkforsikringsavgift til staten på Finans Norge sine hjemmesider . Er det mer du lurer på så håper vi du finner svar på det under. Du kan også kontakte oss på telefon 05263 eller e-post post@landbruksforsikring.no Hvem gjelder trafikkforsikringsavgift til staten for? Alle som har ansvarsforsikring på motoriserte kjøretøy under 7500 kg er pliktet til å betale trafikkforsikringsavgift. Kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer betaler ikke trafikkforsikringsavgift, men vektårsavgift. Denne vil fortsatt bli krevd inn av Skatteetaten. Det er ingen ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og heller ingen trafikkforsikringsavgift. Hvordan skal jeg betale trafikkforsikringsavgift til staten? Trafikkforsikringsavgift til staten skal betales samtidig med forsikringspremien. Den skal betales med den betalingshyppigheten du selv har valgt for å betale forsikringene dine. En forsikringsavtale som løper inn i 2018 skal ha med trafikkforsikringsavgift. Landbruksforsikring vil i slutten av 2017 sende ut faktura på Trafikkforsikringsavgift til staten for perioden 1.1.2018 og frem til hovedforfall på din forsikring. Fra og med hovedforfall, vil Trafikkforsikringsavgift til staten komme på samme faktura/avtalegirotrekk som for kjøretøyet forsikringen gjelder for. Dersom du har avtalegiro, må du huske å sjekke at beløpsgrense for trekk er høy nok. Dersom denne er for lav vil trekk ikke bli foretatt. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at forsikringen går til opphør på grunn av manglende betaling. Hvilke fordeler er det med den nye ordningen? Du betaler kun trafikkforsikringsavgift så lenge kjøretøyet er registrert og det er ansvarsforsikring på det. Opphører behovet for ansvarsforsikring (f.eks. avregistrering) på kjøretøyet, skal det heller ikke betales trafikkforsikringsavgift. Du slipper også egen faktura for trafikkforsikringsavgift til staten siden du betaler den på samme faktura som forsikringen; månedlig, kvartalsvis eller årlig – avhengig av hva du selv har valgt. Hvem bestemmer hvor mye trafikkforsikringsavgift til staten vil koste? Det er Stortinget som bestemmer hvor mye du skal betale i trafikkforsikringsavgift. Hvis du er uenig i satsen på trafikkforsikringsavgift til staten (veteranbil, dieselbil med partikkelfilter etc.) må du kontakte Statens Vegvesen. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder det sentrale motorvognregisteret, og det det er dette vi forholder oss til når vi krever inn trafikkforsikringsavgift til staten. Hva skjer hvis jeg har leaset kjøretøyet? Er du selv ansvarlig for å forsikre kjøretøyet du leaser, betaler du trafikkforsikringsavgift på samme måte som om du hadde eid kjøretøyet selv. Leasingselskapet betaler trafikkforsikringsavgift til staten via sin forsikring hvis forsikringen er inkludert i leasingavtalen. Hva skjer hvis jeg selger kjøretøyet? Hvis du selger kjøretøyet ditt skal ny eier betale trafikkforsikringsavgift til staten fra omregistreringsdato. Det du eventuelt har betalt for mye, får du tilbakebetalt. Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen? Du betaler trafikkforsikringsavgift til oss så lenge du har ansvarsforsikring hos oss. Sier du opp forsikringen beregnes avgiften frem til oppsigelsesdato. Det du eventuelt har betalt for mye, får du tilbakebetalt. Hva skjer hvis jeg bytter selskap? Trafikkforsikringsavgift til staten følger forsikringsforholdet. Hvis du bytter selskap vil trafikkforsikringsavgift til staten og forsikringen stoppe hos det gamle, og begynne å løpe hos det nye. Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgift til staten? Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgift til staten, vil vi sende deg en purring. Hvis denne ikke betales, vil vi si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. Dette vil i praksis bety at hvis du ikke betaler begge deler vil bilen bli avskiltet i en veikontroll.

Sentralbord

Ring 22 94 10 50
kl 08.00-15.30

mandag - fredag

Chat

Åpen Chat. kl 08.00-15.30

mandag - fredag

E-post

Send oss en e-post så svarer vi

deg så fort vi kan

LF-logo
Bondens eget forsikringsselskap

Angrerett

I følge Angrerettloven har du innen en viss tid rett til å angre kjøp av forsikring

  • Angrefrist ved kjøp av skadeforsikring er 14 dager
  • Angrefrist ved kjøp av personforsikring er 30 dager fra du har fått vite resultatet av helsevurderingen

Ved angring på kjøp av bilforsikring må det bekreftes at skilter er innlevert eller at bilen er forsikret i nytt selskap.

Hvordan du forholder deg til fakturaen hvis du angrer

  • Angrer du etter at du har betalt, vil du bli godskrevet for mye innbetalt premie
  • Angrer du i god tid før fristen for betaling, vil vi sende deg en ny faktura med korrekt sum i forhold til hva forsikringen har kostet frem til angredagen
  • Angrer du kort tid før fristen for betaling, bør du betale fakturaen som vanlig for å unngå at fakturaen går til inkasso før vi rekker å registrere angringen din

Hva du må betale når du angrer kjøp av personforsikring

  • Den delen av personforsikringen som gjelder for ulykkestilfeller begynte å gjelde fra den dagen du bestilte forsikringen. Når du angrer må du derfor betale for denne delen av forsikringen frem til angredato
  • Har du sendt inn helseerklæringen slik at vi har påbegynt helsevurderingen, må du også betale helsegebyret
Klagemuligheter

Vårt mål er å ha fornøyde kunder. Noen ganger hender det at kundens oppfattelse av saken er annerledes enn vår. Men selv om du ikke er fornøyd, skal det være enkelt å være kunde hos oss.

Hvis du ikke er fornøyd, ta alltid først kontakt med saksbehandler som har behandlet din sak. En samtale kan gi nye opplysninger og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her. Blir vi ikke enige, har du flere muligheter til å kunne gå videre med saken hos oss.

Hvis du ikke blir enig med saksbehandleren i avdelingen, kan du henvende deg til post@landbruksforsikring.no. Her kan du få hjelp med vurdering av saken din.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med utfallet, kan du som kunde gå videre til Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda
Drammensveien 145
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO
Telefon 23 13 19 60
Telefaks 23 13 19 70
www.finkn.no