Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Kritisk sykdom

Kritisk sykdom

Kontakt oss for tilbud.

Kontakt oss på Chat: åpen Chat.

Ring oss på telefon 23 00 08 00.

Kritisk sykdom

Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling ved alvorlige sykdommer.

Ved en alvorlig sykdomsdiagnose vil det kunne være viktig med en rask utbetaling av forsikringssum for lettere å kunne tilpasse seg en ny livssituasjon.

Normalt utbetales forsikringssummen 30 dager etter at endelig diagnose er stilt.

Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år og til du fyller 60 år og opphører ved utbetalt erstatning eller senest ved fylte 67 år.

Forsikringssummer som kan velges:

  • 2,5 G
  • 5 G
  • 7,5 G
  • 10 G

Forsikringssum er definert i antall G (folketrygdens grunnbeløp) og vil dermed bli regulert årlig.

Følgende sykdommer er omfattet

Kreft, andre svulster i hjerne eller ryggmarg, multippel sklerose (MS), nyresvikt, organtransplantasjon, hjerteinfarkt/hjertekrampe (Angina pectoris), hjerteoperasjon, hjerneslag, blindhet, døvhet, tverrsnittlammelser, parkinson, alzheimer, amputasjon, utposning på hjernens blodårer, utposning på hovedpulsåra (aorta aneurisme), reumatoid artritt, motornevronsykdom, diabetes type 1 – insulinavhengig, epilepsi, morbus crohn og ulcerøs kolitt.

Helsekrav og dokumentasjon

Det er krav om helseopplysninger (helseerklæring).
Ved høye forsikringssummer eller høy alder ved kjøp, kan det i tillegg bli krav om legeerklæring, legeundersøkelse og finansielle opplysninger.

Premie

Premien fastsettes etter alder og valgt forsikringssum. Det kan komme tillegg i premien hvis din helse ikke er tilfredsstillende. Hvis du røyker vil det alltid bli et prispåslag. Det kan også tilkomme reservasjoner i forsikringen dersom helsen din ikke er helt tilfredsstillende.

  • Diagnose som har vist symptomer de 3 første månedene etter at forsikringen ble satt i kraft.
  • Diagnose som selskapet har tatt en spesiell reservasjon for.
  • Diagnosen er forverret med forsett av den forsikrede selv.
  • Sykdom/diagnose som ikke er nevnt i vilkårene.