Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Hund og katt

Forsikring for hund og katt

Vi har alle et spesielt forhold til dyrene våre. Men også dyr blir syke og i motsetning til mennesker dekker ikke det offentlige behandlingsutgiftene når våre firbente venner trenger medisinsk hjelp.

I tillegg til livsforsikring, tilbyr vi også forsikring mot veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner. For å dekke tapte bruksegenskaper kan vi også tilby invaliditetsforsikring.

Du kan kjøpe forsikringen fra dyret er fem uker, og til og med det året dyret fyller 6 år. Forsikringen opphører ved hovedforfall det året hunden eller katten fyller 10 år.

Ved overføring fra annet selskap (også ved eierskifte dersom hunden allerede er forsikret) kan forsikring for den firbente kjøpes til og med kalenderåret den fyller ni år.

Erstatning på livsforsikring kan utbetales når dyret:

 • Blir borte (hund)
 • Dør som følge av ulykke eller sykdom
 • Avlives av dyrevernhensyn

Forsikring mot veterinærutgifter kan dekke:

 • Veterinærbehandling ved ulykkesskade eller sykdom
 • Utgifter til avlivning i forbindelse med ulykke og sykdom som forsikringen dekker
 • Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender
 • Nødvendig opphold på dyrehospital/-klinikk
 • Trekking av tenner på grunn av ulykke

Erstatningen er begrenset til kr.30.000 pr forsikringsår

Reseptbelagte medisiner:

 • Reseptbelagte medisiner ved sykdom eller skade som er dekket av veterinærforsikringen

Invaliditetsdekning dekker:

 • Livsvarig tap av bruksevne som arbeidende hund etter sykdom eller ulykke

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Vi tror dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Utgifter

 • Utgifter til reiser, diettfór, foreskrevne/utleverte medisiner og forbindingsmateriell
 • Forebyggende undersøkelse/behandling
 • Undersøkelse og behandling av tannkjøttbetennelser og eventuelle følgeskader av dette
 • Alternativ behandling
 • Rehabilitering, som for eksempel svømmetrening
 • Kreftbehandling med cellegift og stråling
 • Keisersnitt hos rasene Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Boston terrier og Chihuahua

Invaliditet

 • Sykdom eller skade som utbetales på livsforsikring
 • Livsvarig invaliditet av avlshygieniske årsaker
 • Livsvarig tap av bruksevne som arbeidende hund på grunn av sykdom eller ulykke

Medisiner

 • Reseptbelagte medisiner til behandling av kroniske sykdommer som for eksempel allergi og hudlidelser