Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!

Slik behandler vi personopplysninger

Innsamling av personopplysninger

For å kunne innfri våre forpliktelser overfor deg som kunde trenger Landkreditt Forsikring informasjon om deg. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person. Eksempel på dette er navn, adresse, fødsels- og personnummer og registreringsnummer. Landkreditt Forsikring AS er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger innenfor gjeldende lover og forskrifter. Opplysninger kan brukes både for kundeoppfølging og markedsføringsformål. Landkreditt Forsikring har konsesjon fra Datatilsynet til å behandle personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler. Landkreditt Forsikring registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre interne kundesystemer. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss. Opplysningene som registreres og lagres kan kategoriseres slik:

 

 • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødsels og personnummer
 • Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang
 • Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring
 • Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, eksempelvis begunstiget

 

De fleste opplysningene innhenter vi direkte fra deg som kunde, men noen ganger innhentes de fra offentlige eller private institusjoner. Du vil bli informert dersom vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til de opplysningene varselet skal inneholde. For å gjennomføre enkelte av våre tjenester må vi innhente og behandle sensitive personopplysninger. Disse opplysningene er det særlig strenge krav for tilgang og behandling av. Vi anbefaler derfor at du aldri sender sensitive opplysninger som e-post, da vi ikke kan garantere at meldinger som sendes til oss med e-post ikke blir kjent for andre. 

Hvem har tilgang

Vanlige personopplysninger har alle som jobber med salg og oppfølging av forsikringsavtalene tilgang til. Når det derimot gjelder sensitive helseopplysninger er det kun en utvalgt gruppe som jobber direkte med dette som har tilgang til informasjonen. Disse opplysningene lagres og behandles i egne systemer med streng tilgangskontroll. Innhenting av helseopplysninger baserer seg alltid på ditt samtykke.

Samtykke

Innsamling av sensitive opplysninger krever et separat samtykke. Dette gjelder blant annet informasjon om din helsesituasjon. Samtykket skal være uttrykkelig, frivillig og informert slik at formålet med bruk av opplysningene er klart.

Utlevering av personopplysninger

Opplysninger kan bli utlevert til fellesregistre for forsikringsbransjen som ROFF (Register over forsikringssøkere og forsikrede) og FOSS (Sentralt skaderegister). Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforhold vil bli utlevert til offentlige myndigheter når dette følger av en lovbestemt opplysningsplikt. Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet kan bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, Økokrim, politiet etc.) når dette følger av lovbestemt opplysnings- og/eller utleveringsplikt. Der personvernlovgivningen tillater det kan opplysninger bli utlevert til tredjepersoner for å oppfylle forsikringsavtalen du har med oss. Slike tredjepersoner kan være underleverandører, takstfolk og lignede. Utlevering av informasjon er basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.

Lagring

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er kunde hos oss vil personopplysningene lagres. Sier du opp avtalen vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet, lagre opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt.

Nærmere om bruk av informasjonskapsler (cookies)

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleserens internminne, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både landbruksforsikring.no og våre samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er å;

 

 • Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på landbruksforsikring.no
 • Forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet på landbruksforsikring.no
 • Segmentere og målrette markedsføringen
 • Utvikle og forbedre landbruksforsikring.no

 

Vi logger hvilke sider på vårt nettsted du besøker, trafikkkilde du kom ifra, hva slags enhet og nettleser du bruker og hvor lenge du oppholder deg på vår nettside. En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan du påvirke funksjonaliteten på vår så vel som andre nettsider. Du kan også få problemer med å logge inn.

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om de opplysningene om deg som vi behandler, hvor informasjonen er hentet fra og hvordan vi behandler dem. Du skal få informasjon når vi samler inn personopplysninger om deg fra andre. Informasjonsplikten gjelder selv om du har samtykket til innsamling. Den gjelder derimot ikke når:

 

 • Innsamlingen er lovbestemt
 • Varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig
 • Det er på det rene at du allerede kjenner til de opplysningene varselet skal inneholde

 

Det er viktig at opplysningene vi har registrert om deg er riktige og at de er nødvendige. Du kan kreve å få rettet opp opplysninger, dersom disse er mangelfulle eller unødvendige. Opplysninger vi ikke lenger trenger om deg vil bli slettet