Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Reise bedrift

Forsikring for reise bedrift

Kontakt oss for tilbud.

Kontakt oss på Chat: åpen Chat.

Ring oss på telefon 23 00 08 00.

Forsikring for reise bedrift

Denne forsikringen gjelder i utgangspunktet kun på tjenestereiser. Den kan utvides til også å gjelde ferie og fritidsreiser for den ansatte eller for dennes familie.

Reiseforsikringen gjelder:

 • Reisegods
 • Ulykke
 • Sykdom
 • Forsinkelser
 • Avbestilling
 • Ansvarsskader

Hva om den ansatte blir syk eller skadet i utlandet?

Landkreditt Forsikring samarbeider med SOS International, som har medarbeidere spredt over 70 land. Vi er derfor aldri langt unna deg. Alle som arbeider for SOS International snakker skandinavisk, i tillegg til minimum tre andre språk.

Generelt

 • Reiser som varer i over 70 dager.
 • Ulykker eller hendelser som skjer i hjemmet, på arbeidsstedet, på ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Grønland, Himalay
 • Reise til og fra jobb – når kun tjenestereisedekning
 • Krigsrisiko, atomkjernereaksjoner, terror
 • Tyveri av sykkel/-henger innenfor hjemkommune eller arbeids-/undervisningssted.
 • Motorkjøretøy, båt, kajakk, samt nøkler og fast tilbehør til dette.

Reisegods

 • Reisegods som er mistet
 • Ytre skader på koffert o.l. under transport. Dette er transportørs ansvar.
 • Flyttegods

Sykdom og og hjemtransport

 • Sykdom som er kjent ved avreise, og som sannsynligvis vil forverres mens du er borte
 • Svangerskapsplager etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse
 • Lete-/redningsaksjon
 • Hendelser som følge av ekstremsport

Ulykke

 • Hendelser som følge av ekstremsport
 • Skader som skyldes alkohol- og ruspåvirkning
 • Forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler

Avbestilling

 • Behandling eller operasjon som var planlagt før reisen
 • Når hensikten med reisen faller bort
 • Skatter og avgifter