Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Gruppeliv

Forsikring for gruppeliv

Kontakt oss for tilbud.

Kontakt oss på Chat: åpen Chat.

Ring oss på telefon 23 00 08 00.

Forsikring for gruppeliv

Du kan selv beregne pris og kjøpe Gruppelivsforsikring så lenge antall ansatte er mellom 10 – 20. For andre grupper kontakt oss for tilbud.

Bedriften kan tilby sine ansatte et sosialt gode ved å tegne en gruppelivsforsikring. Forsikringen utbetales hvis arbeidstaker skulle dø, uansett årsak.

Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller definerte grupper av ansatte. Den kan utvides til også å omfatte ektefelle eller samboers liv samt at det kan tilknyttes barnetillegg på den ansattes dekning.

Forsikringssummen velges på grunnlag av G og det kan avtales at den reduseres i forhold til den forsikredes alder.

Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til etterlatte.

Medforsikret

    Uten helseopplysninger

  • Medforsikrets død innen 2 år som skyldes sykdom, lyte eller mén som medforsikrede kjente til ved opptaket.

Barnetillegg

  • Adoptivbarn, når adopsjonen har funnet sted etter at den forsikrede har fylt 65 år eller etter at forsikredes arbeidsevne er varig nedsatt med 50% eller mer.