Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Småfeproduksjon

Forsikring for småfeproduksjon

Det har tatt deg mange år å bygge opp din produksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

 

Vår småfeforsikring erstatter tap av dyr og driftstap etter at skaden inntraff. Du kan selv velge hvor lang ansvarstid driftstapet (driftstapsperiode) skal være dekket (12, 18 eller 24 mnd).

For å forsikre din produksjon mot både sykdommer, ulykke og brann  du kombinere småfeforsikringen med vår brannforsikring av besetning.

Brannforsikring av besetning finner du som tilleggsdekning under driftsbygning.

 

Småfe Brannforsikring besetning
Driftstap som følge av:
Ulykke (se vilkår) x
Sykdom x
Statlige restriksjoner x
Tyveri av dyr x
Bortkomst x
Ulykkesskade på bygning:
Brann x
Annen bygningsskade x

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

  • Skade ved brann (dekkes under brannforsikring besetning på driftsbygningen)
  • Produksjonssykdommer
  • Frivillig sanering eller nedslakting
  • Sykdom oppstått tidligere enn 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft
  • Brunst og/eller drektighetsproblemer som ikke kan relateres til påvist sykdom
  • Økning i driftstap som følge av ventetid på erstatningsdyr etter skade
  • Tap i utmark
  • Normaltap
  • Driftstap som følge av statlige restriksjoner over 12 måneder, uansett hvor lang ansvarstid som er valgt på øvrig dekning.