Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Kulturer

Forsikring for kulturer

Denne forsikringen dekker driftstap for deg som produserer korn, poteter, frukt, grønnsaker eller andre planteproduksjoner.

Denne forsikringen dekker driftstap for deg som produserer korn, poteter, frukt, grønnsaker eller andre planteproduksjoner på friland.

Standard gjenoppføringstid etter skade er 12 måneder. Hos oss kan du utvide denne til 24 eller 36 måneder.

Tap forårsaket av brann

Feil eller mangelfull vanntilførsel som følge av skade på vannledning på tilknyttet utsty

Tyveri fra bygning, svikt i strømleveranse, avlingssvikt, transportulykke inntil kr 100 000, tap etter skade som rammer kulturens produksjonslokaler-/utstyr, naturskade

Brann

  • Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann.

Vann

  • Skade som skyldes søl eller kondens

Annet

  • Vekstfeil
  • Tap som skyldes at kultur ved mottak har symptomer på skade eller sykdom
  • Tap som kan kreves dekket av offentlige eller private erstatningsordninger

Du får 20% rabatt hvis du har brannalarmanlegg på hele gården.