Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Driftstap

Forsikring for driftstap

Kontakt oss for tilbud.

Kontakt oss på Chat: åpen Chat.

Ring oss på telefon 23 00 08 00.

Forsikring for driftstap

Driftstaps-/avbruddsforsikringen brukes for å holde liv i din bedrift hvis den blir satt ut av spill, for en kortere eller lengre periode.

De økonomiske forpliktelsene vil ikke bli borte selv om inntektene i en periode reduseres, eller faller helt bort. Driftstapsforsikringen vil i mange tilfeller være helt avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen etter en skade.

Det tapet som dekkes er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske oppnådde resultatet i avtaleperioden.

Du kan utvide forsikringen med:

 • Dekning for ekstrautgifter
 • Lønn til ansatte ved avbrudd

Følgende utvidelser kan ikke kjøpes på web:

 • Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i Norden
 • Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i hele verden

 

Utgifter

 • Lønn til ansatte utover bestemmelsene i arbeidsmiljøloven – kan kjøpes som tilleggsforsikring.

Generelt

 • Den delen av driftstapet som er en følge av at driften hindres eller sinkes på grunn av:
  • forbedring, utvidelse eller andre endringer enn slike som skyldes påbud med hjemmel i lov eller offentlige forskrifter for utbedring av tingskaden
  • manglende arbeidskraft til driften
  • ufullstendig tingforsikring
  • utilstrekkelig eller manglende finansiering
  • utilstrekkelig forsikring for rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger, arkiver og lignende, også elektroniske
 • Krav fra kunder og andre tredjemenn, når kravet skyldes manglende eller forsinket/uteblitt levering av varer eller tjenester.

Kasko

 • Driftstap som skyldes skade på motorvogn/arbeidsmaskin.
 • Du selv kan velge ansvarstid for din driftstapsforsikring.
 • Ansvarstiden er den lengste tid din bedrift får erstatning for tap ved hel eller delvis driftsstans og kan variere fra 3 til 36 måneder.

Vær beredt

I sikkerhetsbutikken kan du kjøpe skadeforebyggende produkter.