Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Driftsbygning

Forsikring for driftsbygning

Driftsbygning inkluderer alle bygningene du har som kan brukes til næring (for eksempel redskapshus, låve, fjøs og så videre). Vår forsikring dekker både reparasjoner og gjenoppføring av bygg etter en erstatningsmessig skade.

Driftsbygning inkluderer alle bygningene du har som kan brukes til næring (for eksempel redskapshus, låve, fjøs og så videre). Vår forsikring dekker både reparasjoner og gjenoppføring av bygg etter en erstatningsmessig skade. Vi dekker også ansvar og rettshjelp, og, hvis du ønsker det, teknisk utstyr som finnes i bygningen.

Som en tilleggsdekning til driftsbygning, kan du kjøpe brannforsikring for besetningen din. Denne kan dekke driftstapet som oppstår på din dyreproduksjon dersom driftsbygningen brenner eller ved annen erstatningsmessig skade på bygningen som rammer din produksjon. Driftstapet dekkes i inntil 12 måneder.

For storfe, småfe, fjørfe eller svineproduksjon kan du i tillegg forsikre din besetning både mot sykdom og annen ulykke. For å gjøre dette må du kjøpe forsikring for storfesmåfe, eller svineproduksjon.

Fjørfe forsikres også mot brann på egen forsikring fjørfeproduksjon.
I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Brann

 • Svimerker og gnistmerker som ikke skyldes brann

Vann

 • Når våtrom/sanitærrom ikke er vanntett
 • Skade på drensledning
 • Ved utilstrekkelig eller sviktende drenering
 • Skade forårsaket av søl, dusjing eller kondens
 • Skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp eller taksluk
 • Ved vanninntrengning gjennom utett bygning

Annet

 • Skade som skyldes tele, setninger, jordtrykk og utilstrekkelig eller sviktende fundamentering
 • Frostskade og andre klimatiske skader på hage/grønt anlegg, samt skader forårsaket av gnagere
 • Skade som skyldes sopp, råte, virus, bakterier og andre mikroorganismer, insekter eller kjæledyr
 • Kunstnerisk utsmykning eller merkostnader for urasjonell byggemåte/-utstyr og/eller antikvarisk merverdi, så sant ikke dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Ring oss hvis du skal forsikre slike bygninger.
 • Skade på fastmontert produksjonsutstyr med mindre årsaken til skaden er brann, elektrisk fenomen eller plutselig og tilfeldig, ytre påvirkning