Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Driftsbygning

Forsikring for driftsbygning

Driftsbygning inkluderer alle bygningene du har som kan brukes til næring (for eksempel redskapshus, låve, fjøs og så videre). Vår forsikring dekker både reparasjoner og gjenoppføring av bygg etter en erstatningsmessig skade.

Om forsikringen

 • Driftsbygning er bygningene du har på gården som kan brukes til næring (for eksempel redskapshus, låve og fjøs).
 • Vår forsikring dekker både reparasjoner og gjenoppføring av bygg etter en erstatningsmessig skade.
 • Ansvar og rettshjelp som bruker og eier av landbrukseiendom
 • Mekanisering, dersom du velger dette.
 • I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Opplysningene er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

 • Skade som skyldes tele, setninger, jordtrykk og utilstrekkelig eller sviktende fundamentering
 • Skade ved sviktende drenering
 • Skade ved vanninntrengning gjennom utett bygning
 • Skade på drensledning
 • Frostskade og andre klimatiske skader på hage/grønt anlegg, samt skader forårsaket av gnagere
 • Skade som skyldes sopp, råte, virus, bakterier og andre mikroorganismer, insekter, gnagere eller kjæledyr
 • Kunstnerisk utsmykning eller merkostnader for urasjonell byggemåte/-utstyr og/eller antikvarisk merverdi, så sant ikke dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Ring oss hvis du skal forsikre slike bygninger.
 • Skade på fastmontert produksjonsutstyr med mindre årsaken til skaden er brann, elektrisk fenomen eller plutselig og tilfeldig, ytre påvirkning

Opplysningene er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

 • Hvis du har bygninger som er antikvariske, fredede, eller som har spesielle, kunstneriske utsmykninger, må du kontakte vårt kundesenter for å få dekning for disse ekstrakostnadene.
 • Bygninger blir vanligvis forsikret på fullverdi. Det vil si at erstatningen fastsettes på bakgrunn av hva reparasjon/gjenoppføring faktisk koster.
 • Bygninger kan også forsikres på førsterisiko. Da begrenses erstatningen til avtalt forsikringssum.
 • Dersom du skal bygge ny bygning, eller du skal bygge på en bygning, kan du tegne en byggeforsikring. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.