Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Bondens yrkesskade

Bondens yrkesskadeforsikring

Kontakt oss for tilbud.

Kontakt oss på Chat: åpen Chat.

Ring oss på telefon 23 00 08 00.

Bondens yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende bonde har man ikke samme rettigheter som vanlige lønnsmottakere ved skade oppstått i arbeidssituasjon. Bondens yrkesskadeforsikring er en spesialtilpasset forsikring for bønder som dekker yrkesskader og yrkessykdommer som er en direkte følge av arbeidet på gården.

Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år.

Det er ingen krav til helsevurdering ved kjøp av forsikringen.

Bondens yrkesskadeforsikring gjelder når du utfører vanlig gårdsarbeid.

I tillegg til denne forsikringen bør du tegne frivilling yrkesskadetrygd hos NAV, da forsikringen er ment som et supplement til NAV sine ytelser.

Påførte merutgifter

Utgifter man blir påført som en direkte følge av yrkesskaden, erstatningen vurderes individuelt og er begrenset til maks 3 G

Fremtidige utgifter

Utgifter man må påregne i fremtiden og som er en direkte følge av yrkesskaden, erstatningen vurderes individuelt og er begrenset til maks 3 G

Invaliditetserstatning ved varig medisinsk invaliditet

Engangserstatning ved varig medisinsk invaliditet. Størrelsen på erstatningen er avhengig av invaliditetsgrad og alder. Det gis erstatning for skader helt ned til 1 %.

Inntektstap

Erstatning for tapt pensjonsgivende inntekt i egen næring, dog ikke tap av lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere.

Engangserstatning ved varig arbeidsuførhet

Engangserstatning ved varig arbeidsuførhet. Størrelsen på erstatningen er avhengig av uføregrad og alder.

Dødsfall

Engangserstatning til ektefelle/samboer (se samboer definisjon i vilkår) og til egne barn under 20 år. Erstatningen er avhengig av alder.

Skader/sykdom som skjer når du utfører jobb for annen arbeidsgiver eller i annen næring

Belastningslidelser