Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Bondens ulykkesforsikring

Bondens ulykkesforsikring

Kontakt oss for tilbud.

Kontakt oss på Chat: åpen Chat.

Ring oss på telefon 23 00 08 00.

Bondens ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet og gir en engangsutbetaling ved varig skade etter en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes nødvendige behandlingsutgifter. Forsikringen gjelder i hele verden.

Bondens ulykkesforsikring kan kjøpes fram til du fyller 70 år og opphører senest ved 1. hovedforfall etter fylte 75 år. Kjøpes forsikringen for hele familien er barn dekket til fylte 20 år.

Du kan velge mellom flere dekningsalternativ og forsikringssummer, avhengig av din livssituasjon.

Dekning
 • Bonden selv
 • Bonden med ektefelle/samboer
 • Bonden med barn
 • Bonden med ektefelle/samboer og barn
Forsikringssum
 • 10 G
 • 20 G
 • 30 G
 • 40 G
Medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet fastsettes tabellarisk basert på den tapte funksjonsevnen som skaden gir og sammenholder invaliditeten med Sosialdepartementets invaliditetstabell som inneholder en liste over skadefølger i ulike organer/kroppsdeler med tilhørende invaliditetsgrader i prosent.

Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet får du erstatning i forhold til invaliditetsgraden.

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker behandlingsutgifter med inntil 1 G (G=folketrygdens grunnbeløp). Behandlingen må være foreskrevet av lege.

Behandlingsutgifter

 • Behandling og opphold på private klinikker
 • Utgifter til private leger/klinikker o.l. uten refusjonsavtale med NAV/HELFO
 • Opphold på hotell og rekonvalesenthjem

Annet

 • Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører varig medisinsk invaliditet.
 • Selvmord eller forsøk på selvmord
 • Skade som følge av slagsmål
 • Skade som skyldes alkohol, narkotiske midler, medikamenter etc.
 • Skader på grunn av krigs- og terrorhandlinger
 • Sportslige aktiviteter som kan defineres som ekstremsport