Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungere hensiktsmessig. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.
Les mer om informasjonskapsler her.

 

Jeg forstår!
Bedrifts – og produktansvar

Forsikring for Bedrifts- og produktansvar

Kontakt oss for tilbud.

Kontakt oss på Chat: åpen Chat.

Ring oss på telefon 23 00 08 00.

Forsikring for Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Å drive en virksomhet kan medføre en fare for å påføre andre en skade eller et tap. Hvis din virksomhet kan holdes rettslig erstatningsansvarlig må den betale erstatning. Slike erstatningskrav kan bli så store at virksomhetens økonomi trues, i verste fall kan virksomheten gå konkurs.

En bedrifts- og produktsansvarsforsikring dekker erstatning for:

 • fysisk skade på ting eller person
 • økonomiske tap som følge av slike skader
 • utgifter til advokat og sakkyndige ved erstatningssøksmål

Produktansvar kan utvides til også å gjelde i:

 • Europa
 • Hele verden eksklusive Nord Amerika
 • Hele verden

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Bedriftsansvar

 • Kontraktsansvar
 • Gradvis forurensning
 • Erstatningsansvar som fører av motorvogn og arbeidsmaskin
 • Erstatningsansvar for skade på leide og lånte ting

Produktansvar

 • Kontraktsansvar
 • Gradvis forurensning
 • Skade på selve produktet, eller deler av dette

Visste du at typiske situasjoner som de under, kan påføre deg et rettslig erstatningsansvar?

Produktansvar:

 • En matvare som forgifter forbrukere
 • Et elektrisk produkt som forårsaker brann
 • En varmtvannstank som forårsaker vannskade

Bedriftsansvar:

 • En bro skal males utvendig. Det oppstår malingstøvskader på biler parkert i nærheten. Årsaken er at entreprenøren ikke har vært oppmerksom på vindforholdene. Entreprenøren kan holdes rettslig erstatningsansvarlig for skadene. Ansvaret kan dekkes under entreprenørens ansvarsforsikring.
 • Et bilverksted har fått i oppdrag å foreta oljeskift på en bil. Ved en feil unnlater verkstedets ansatte å montere inn bunnpluggen. Feilen medfører at oljen renner ut og motoren havarerer. Erstatning for ny motor kan dekkes inn under verkstedets ansvarsforsikring.